Која од двете жени е мајка на детето?

Добро погледнете ја илустрацијата на која две жени седат соочени лице во лице, а помеѓу нив седи детенце.Прашањето е – која од овие две жени ви личи дека е негова мајка?

Жената од десно, со руса коса или жената од лево, со црна коса?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

koja-od-dvete-zeni-e-majka-na-deteto-02.jpg


Жената од десната страна

Вие сте личност со неоспорни уметнички способности. За жал, ретко ги користите. Знаете да ги слушате луѓето, да ги поддржите и утешите. Одговорни сте. Ако на некој му е потребна помош, без проблем ќе се најдете и ќе помогнете. На вас луѓето можат да се потпрат.
Жената од левата страна

Вие сте итри и никогаш не го бирате полесниот пат во животот. Не се потпирате на брзоплетите одлуки и никаде не брзате. Ги сакате луѓето и знаете искрено да се израдувате на туѓите успеси, што е реткост денес. Лесно ги решавате конфликтите бидејќи имате позитивен став.

No comments

Powered by Blogger.