Што значи да се доцни во различни земји од светот?

Сите земји во светот различно го ценат времето од секакви причини.

Пишува: ЦрноБело

На пример, дали знаете дека во некои земји е сосема нормално да задоцните неколку минути?

Па така, во Мексико договореното време служи само како водич, бидејќи сосема е прифатливо да се појавите половина час подоцна од истото.

Совршено за оние што секогаш доцнат, нели?

Но, постојат и земји како Јапонија, каде не би сакале да задоцните ниту 1 минута, бидејќи тоа е знак на непочитување.

Погледнете ја оваа илустрација и дознајте колку секоја од овие 15 земји го цени времето и каде смеете, а каде не смеете да задоцните:

No comments

Powered by Blogger.