„Македонија пат“ со седум милиони евра е меѓу најголемите должници во УЈП„Македонија пат“ е едно од јавните претпријатија коe должи најмногу за неплатен данок на добивка и за ДДВ – околу седум милиони евра.

Овој податок може да се види на листата што ја објави Управата за јавни приходи (УЈП) за долгови стасани до 31 јануари и за неплатени долгови до 30 април врз основа на данок на додадена вредност (ДДВ), данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини.

На листата се повеќе компании, јавни претпријатија и физички лица.

No comments

Powered by Blogger.