Деца им објаснуваат на родителите како ја изгубиле невиностаВтор дел, обратна ситуација. Би им кажале вие на родителите?

No comments

Powered by Blogger.